Creed Mechanical Ball Pen

Light Blue 72.078 pcsWhite 49.306 pcsPeanut Green 4.125 pcsRed 742.479 pcsNavy Blue 351.144 pcsPurple 46.377 pcsYellow 12.240 pcsOrange 249.155 pcsGreen 17.216 pcsBlack 49.221 pcs

Description

  • Mechanical ball pen
  • Thin type re-fill
  • Blue colored ink

    SKU: 1178 Categories: ,