Gemini Mechanical Ball Pen

White 22.841 pcsOrange 11.880 pcsGreen 25.273 pcsPink 415 pcsPurple 46 pcsBlack 3.057 pcsNavy Blue 88 pcsRed 27.029 pcs

Description

  • Mechanical ball pen
  • Thin type re-fill
  • Telephone holder

    SKU: 1047 Categories: ,