Gemini Mechanical Ball Pen

White 22.940 pcsOrange 44.180 pcsGreen 9.550 pcsPink 415 pcsPurple 310 pcsBlack 2.240 pcsNavy Blue 63.830 pcsRed 28.450 pcs

Description

  • Mechanical ball pen
  • Thin type re-fill
  • Telephone holder

    SKU: 1047 Categories: ,