Twist Rotational Ball Pen

White 320 pcsYellow 11.010 pcsRed 2.700 pcsBlue Ask for stockPeanut Green 19.350 pcsNavy Blue 5.350 pcsBlack 31.350 pcsOrange 8.450 pcsPurple 20.250 pcsGreen 17.500 pcs

Description

  • Rotational ball pen
  • Thin type re-fill
  • Blue colored ink

    SKU: 1173 Categories: ,